Polityka prywatności ChatBot

Polityka prywatności chatbota LendonPolska

KIM Finance sp. z o.o., jako pożyczkodawca produktów marki LendOn Polska, w swoich działaniach szanuje Twoją prywatność. Chronimy prywatność osób korzystających z chatbota LendonPolska na platformie Messenger, w sposób opisany poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności pomaga zrozumieć, jakie dane osobowe oraz inne informacje gromadzimy w celu ulepszenia naszych usług, a jednocześnie informujemy o tym, jak te dane są wykorzystywane dla ułatwienia korzystania z oferowanych usług przez naszych użytkowników.

„Dane osobowe” oznaczają informacje, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację użytkowników jako indywidualnych osób fizycznych. W ramach świadczenia usługi, możemy również zbierać inne informacje, których nie można przypisać żadnej konkretnej osobie, a przez to nie można zidentyfikować indywidualnych użytkowników. By ulepszać nasze usługi, zbieramy i wykorzystujemy oba rodzaje danych.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest pożyczkodawca, KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa nr KRS 0000600780, zwaną dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email info@lendon.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email iod@creamfinance.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z komunikacją przy użyciu chatbota, udzieleniem pomocy oraz odpowiedzi na pytania poprzez bazę gotowych odpowiedzi lub czat z konsultantem. Twoje dane mogą być także przetwarzane, jeśli udzieliłeś odpowiedniej zgody, w celu prowadzenie komunikacji marketingowej, czyli wysyłki wiadomości z materiałami edukacyjnymi oraz aktualnymi ofertami pożyczek.
 4. Zbieramy i przetwarzamy dane, które otrzymujemy z następujących źródeł:
  1. informacje przekazane nam przez Ciebie poza Facebookiem (np. w trakcie zawierania Umowy Pożyczki);
  2. dane pochodzące bezpośrednio z Twojego profilu na Facebooku oraz przekazane za pomocą chatbota.
 5. Przetwarzamy za pomocą usługi chatbota następujące dane osobowe naszych użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. zdjęcie profilowe oraz dane zawarte na profilu Facebooka,
  3. messenger ID,
  4. płeć,
  5. strefa czasowa,
  6. preferowany język,
  7. parametr ref.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne do realizacje prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na komunikacji z użytkownikami za pomocą narzędzia chatbot, na platformie Messenger, oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego do użytkowników chatbota po wyrażeniu przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od pożyczkodawcy, zawierających informacje o wydarzeniach promocyjnych, naszych produktach i usługach.
 7. Dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z osobą, która jest stroną tej umowy. tj. w celu obliczenia kosztów pożyczki, udzielenia pomocy poprzez bazę gotowych odpowiedzi lub czat z konsultantem.
 8. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy przetwarzania opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Możesz cofniąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Odrębnym Administratorem Twoich danych jest również Facebook Inc., który przetwarza Twoja dane niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania, na których opiera się KIM Finance, jako pożyczkodawca. Twoje dane będą przetwarzane przez Facebook Inc. w zależności od zaakceptowanych przez Ciebie regulaminów Facebooka i wyrażonych na rzecz Facebooka zgód.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody, będącej podstawą przetwarzania. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 11. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu społecznościowego Facebook, stosowanie do zasad określonych przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.
 12. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Cię, że KIM Finance sp. z o.o może zaktualizować niniejszą Politykę prywatności. O wszystkich zmianach zostaniesz poinformowany przez Messengera. Zmiany dotyczące praw użytkownika nigdy nie będą dokonywane bez uprzedniej prośby o zgodę na ich akceptację.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?
KLIKNIJ TUTAJ I APLIKUJ O POŻYCZKĘ TERAZ.