Podsumowanie umowy

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POŻYCZKĘ

checkmark
ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ LENDON.PL I ZŁÓŻ WNIOSEK;
checkmark
POTWIERDŹ REJESTRACJĘ, PRZELEWAJĄC OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 0,01PLN NA WSKAZANY RACHUNEK BANKOWY;
checkmark
W PRZYPADKU PRZYZNANIA POŻYCZKI ŻĄDANA KWOTA ZOSTANIE PRZELANA NA WSKAZANY PRZEZ CIEBIE RACHUNEK BANKOWY;
checkmark
Z POŻYCZKI MOGĄ SKORZYSTAĆ OSOBY W WIEKU OD 21 DO 75 LAT. ABY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ, MUSISZ NA STAŁE MIESZKAĆ W POLSCE I POSIADAĆ TELEFON KOMÓRKOWY ORAZ RACHUNEK OTWARTY W JEDNYM Z POLSKICH BANKÓW.

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

checkmark

POŻYCZKOBIORCA MA OBOWIĄZEK WYKONYWAĆ ZOBOWIĄZANIA UMOWNE WOBEC POŻYCZKODAWCY;
checkmark

POŻYCZKOBIORCA MA PRAWO SPŁACIĆ POŻYCZKĘ PRZED UPŁYNIĘCIEM TERMINU;
checkmark

JEŚLI POŻYCZKOBIORCA ZALEGA Z JAKĄKOLWIEK PŁATNOŚCIĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAWARTEJ UMOWY, POŻYCZKODAWCA MA PRAWO NALICZYĆ KARĘ UMOWNĄ PRZEWIDZIANĄ W UMOWIE;

checkmark

POŻYCZKOBIORCA MOŻE W JEDNYM CZASIE ZACIĄGNĄĆ U POŻYCZKODAWCY TYLKO JEDNĄ POŻYCZKĘ;
checkmark

POŻYCZKOBIORCA MA PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SWOIMI DANYMI, SPRAWDZIĆ, JAK SĄ ONE PRZETWARZANE I ZAŻĄDAĆ POPRAWIENIA BŁĘDÓW LUB NIEŚCISŁOŚCI;
checkmark

POŻYCZKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBISTYCH KLIENTA I POŻYCZKOBIORCY, PRZEPROWADZAĆ NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE W CELU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZED ICH NIELEGALNYM ZNISZCZENIEM LUB PRZYPADKOWĄ ZMIANĄ, UJAWNIENIEM LUB INNYM NIEZGODNYM Z PRAWEM PRZETWORZENIEM;
checkmark

POŻYCZKOBIORCA MA DOSTĘP DO INFORMACJI O POŻYCZCE NA SWOIM KONCIE UŻYTKOWNIKA NA STRONIE INTERNETOWEJ LENDON.PL;
checkmark

UMOWA DOSTĘPNA JEST NA PROFILU UŻYTKOWNIKA W FORMIE UMOŻLIWIAJĄCEJ JEJ POBRANIE I ZAPISANIE.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?
KLIKNIJ TUTAJ I APLIKUJ O POŻYCZKĘ TERAZ.