Bezpieczna pożyczka – bezpieczeństwo danych w Lendon.pl

LendOn.pl jest wiarygodnym partnerem. Gwarantujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim i będą chronione zgodnie z prawem polskim oraz najwyższymi standardami. Twoje informacje są u nas bezpieczne i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z tym pożyczka zaciągnięta w LendOn.pl to bezpieczna pożyczka.

PYTAMY CIĘ PONIEWAŻ

checkmark

Niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki;

checkmark

Należy przeprowadzić identyfikację użytkownika;

checkmark

Gromadzimy dane statystyczne.

Przed udzieleniem pożyczki LendOn.pl wyśle do Ciebie wiadomość w celu upewnienia się, czy jakaś osoba w sposób nieupoważniony nie korzysta z Twoich danych.


Podstawowym rodzajem działalności Creamfinance Poland Sp. z o.o. jest udzielanie pożyczek krótkoterminowych za pośrednictwem Internetu.


Za główny cel stawiamy sobie dobrą obsługę, w związku z czym nasze odpowiedzi na pytania klientów pomogą nam poprawić jakość świadczonych usług i zaoferować Ci nowe rodzaje współpracy.

a. Upoważniam LendOn.pl do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji o moich zobowiązaniach celem oceny ryzyka kredytowego dotyczącego mojej osoby oraz przekazywania ww. biurom informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczki z LENDON.PL.

b. Niniejszym udzielam LendOn.pl pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr, bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienie ich przez biura informacji gospodarczych LENDON.PL.

c. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez LendOn.pl informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (m.in. telefon, SMS, e-mail).

d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LendOn.pl w celu marketingu produktów podmiotów trzecich (współpracujących z LendOn.pl lub należących do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi LendOn.pl) oraz wyrażam zgodę na przekazanie tym podmiotom moich danych osobowych w ww. celach.

e. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LendOn.pl dla celów uniknięcia wykorzystania moich danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym w szczególności w związku z ich nieuprawnionym wykorzystaniem do założenia profilu klienta na stronie internetowej LendOn.pl lub zawarciem umowy z LendOn.pl.

f. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez LendOn.pl wszelkich informacji dotyczących zawartych przeze mnie umów z LendOn.pl z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (m.in. telefon, SMS, e-mail) bądź przez umieszczenie tych informacji na moim Profilu Klienta.

Administratorem danych osobowych jest LENDON.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki Odnawialnej Lendon.pl, w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Pożyczki Odnawialnej Lendon.pl – dla celów archiwalnych i statystycznych w tym na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r (Dz.U.2009 r Nr 152 poz.1223 z późn. zm.). Podanie danych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?
KLIKNIJ TUTAJ I APLIKUJ O POŻYCZKĘ TERAZ.